top of page

Wat is Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.)?

Eclectisch betekent: "uit verschillende systemen het beste halen en toepassen".

In de wereld zijn er 3 grote geneeskundige stromingen: de oosterse/chinese -, de westerse reguliere - en de natuurgeneeskunde. Delen hiervan komen samen in de E.E.N. therapie.

De therapie is energetisch en werkt vanuit het meridiaansysteem (energiebanen) om blokkades op energetisch, emotioneel en fysiek niveau op te sporen en te herstellen.

Deze energetische benadering heeft ook een preventieve werking, want veel fysieke verstoring worden vooraf gegaan door verstoringen in het energetische vlak, te herkennen via het al eerder genoemde meridiaansysteem en de chakra's.

De E.E.N. therapie is holistisch en kijkt naar energie, lichaam, geest en bewustzijn als een geheel.

Voor de diagnostiek maak ik, naast een uitgebreide anamnese, gebruik van de frequentie test en/of het vasculair autonoom signaal (polsdiagnostiek).

bottom of page