Praktijk voor
 Multidisciplinaire Natuurgeneeskunde Breda

Ondertitel

Werkwijze
 
Het doel van de behandeling is de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van lichaam en geest te activeren.
 
De therapie gaat volgens een 5-stappenplan:
 
1. Invullen vragenformulier (zie menu)
2. Intake: gesprek en test (ca. 90 minuten)
3. Vaststellen bevindingen, behandelplan en 1ste behandeling
4. Uitvoerende 2de behandeling
5. Test, 3de behandeling en eventueel bijstellen behandelplan
 
Het intake-gesprek en 1ste behandeling zullen ca. 90 minuten in beslag nemen.
De vervolgbehandelingen zullen, afhankelijk van uw klacht, zo'n 45 minuten duren.
De ervaring leert dat gemiddeld zo'n 4 vervolgbehandelingen nodig zijn.
De therapie is pijnloos en met weinig tot geen bijwerkingen.