Bioresonantie Breda - Wat is bioresonantie?
Bioresonantie Breda - "Reset Your Body"
Wat is bioresonantie?
 
Bioresonantie is gebaseerd op uitvindingen op het gebied van de bio- en quantumfysica. De kennis die hier werd vergaard, wordt tot nu toe slechts
beperkt toegepast in de reguliere geneeskunde, het vormt echter de basis
van de bioresonantie therapie.
 
Iedere materie is gecomprimeerde energie en straalt dit ook uit. Dus elk
lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor
virussen, bacterieën, pollen etc.. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter.
Dit individuele energetische karakter wordt ook wel het "frequentiespectrum" genoemd.
 
Via dit frequentiespectrum communiceren de cellen met elkaar. Dit gebeurt via lichtflitsen (biofotonen). In een gezond lichaam functioneert deze informatie uitwisseling ongehinderd.
Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie goed uitvoeren.
 
Echter storende substanties als gifstoffen, bacterieën, parasieten, electrosmog,
kleur- en smaakstoffen etc. werken op het lichaam in en verstoren de communicatie.
Zodra de normale communicatie tussen cellen verstoord is, wordt het functioneren
van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen als pijn, allergie, concentratieverlies, chronische vermoeidheid etc..
 
Via de bioresonantie therapie worden de kenmerkende frequenties van de substanties getest. De lichaamseigen frequentie en eventuele afwijkingen worden vastgesteld, gemoduleerd en teruggegeven aan de patiënt.
Hierdoor kunnen de cellen via het frequentiespectrum weer ongehinderd communiceren en neemt u afscheid van uw klachten. Dit alles gebeurt pijnloos en zonder bijwerkingen.
 
Om een (engelstalig) filmpje te starten met uitleg over de bioresonantie therapie, klik hier .