Bioresonantie Breda - Bioresonantie therapie
Bioresonantie Breda - "Reset Your Body"
Bioresonantie therapie
 
Het doel van de bioresonantie therapie is de ziekmakende invloeden en oorzaken
uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.
 
De bioresonantie therapie gaat volgens een 5-stappenplan:
 
1. Invullen vragenformulier (zie menu)
2. Bevindingen vaststellen via intake gesprek (ca. 90 minuten)
3. Vaststellen lichaamseigen frequentie
4. Vaststellen afwijkende frequentie patronen, de veroorzaker van uw klachten
5. Moduleren en herstellen van deze afwijkende patronen, dus afscheid nemen van
    uw klachten.
 
Het intake-gesprek en 1ste behandeling zullen ca. 90 minuten in beslag nemen.
De vervolgbehandelingen zullen, afhankelijk van uw klacht, zo'n 45 minuten duren.
De ervaring leert dat gemiddeld zo'n 4 vervolgbehandelingen nodig zijn.
Tijdens de behandeling worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan
men in een rustige, ontspannen houding zitten. De bioresonantie therapie is pijnloos en zonder bijwerkingen.